KCh_foto

FJFI

Praktika 2

24. 2. 2011

Mé protokoly z praktik v 3. a 4. semestru.

 1. Cavendishův experiment
 2. Měření modulu pružnosti v tahu a modulu pružnosti ve smyku
 3. Vzduchová dráha - ZZE, srážky, impuls síly
 4. Měření dutých objemů vážením a kompresí plynu...
 5. Kalibrace rtuťového teploměru plynovým teploměrem...
 6. Měření povrchového napětí kapalin...
 7. Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, Cejchování kompenzátorem
 8. Pohlovo torzní kyvadlo...
 9. Dynamika rotačního pohybu
 10. Cyklus tepelného stroje
 1. Měření hysterezní smyčky balistickým galvanometrem
 2. Měření rezonanční křivky paralelního rezonančního a vázaného rezonančního obvodu
 3. Balmerova série vodíku
 4. Studium rentgenového spektra Mo anody
 5. Geometrická optika
 6. Měření spektra gamma záření scintilačním počítačem
 7. Mikrovlny
 8. Interference a ohyb světla
 9. Termická emise elektronů
 10. Měření měrného náboje elektronu, dosah alfa částic v látce

Objevení pionu

27. 2. 2011

Práce o objevení pí-mezonu. Zdroje jsou součástí balíku.

Metoda sítí

27. 2. 2011

Pro úplnost přidávám program používající metodu sítí v pascalu a C++. (verze v pascalu funguje jen pro cca h>0,005) C++ verze je mnohem přesnější. Také je přiložena ilustrace metody, schéma řešení tridiagonální matice a maple worksheet pro ověření výsledků.

Další metoda střelby

27. 2. 2011

Několik programů pro numerickou matematiku B. Jsou to vylepšené verze NME programu pro několik různých zadání. (nejpropracovanější 1.pas) Maple worksheet je přiložen pro kontrolu výsledků.

Řešení okrajové úlohy ODE druhého řádu v pascalu - metoda střelby

27. 2. 2011

Program pro numerické metody. Metoda sama o sobě je velmi jednoduchá. Program také využívá metodu Runge-Kutta 4. řádu a metodu půlení intervalu.

Výběr materiálů na zkoušku z NME

27. 2. 2011

Po jednom přečtení skript by tento balík měl obsahovat vše důležité. Přiložen seznam otázek.

Dynamický seznam v pascalu

27. 2. 2011

Jednoduchý dynamický seznam v pascalu s funkcí obrácení pořadí pro základy programování v prvním semestru.

Bakalářská práce

17. 7. 2011

Má bakalářská práce na téma Fokusace positronií v experimentu AEgIS. Hodnocena za A.

Licence Creative CommonsSite by Karel Chlouba is licensed under a CC Attribution 3.0 Unported License.
Mapa stránekÚložištěArchivAdmin